Rozhovor s Dr.SC.Gutiérrezem

Rozhovor se španělským lékařem Dr. SC. Juliánem Peréz Gutiérrezem - překlad (zde načíst originální text s obrázky)

Metoda elektrolytického léčení

Mary Staggs Detox (MSDetox)

Je MSDetox energizátorem organismu?

MSDetox poskytuje více než hloubkovou bioenergetizaci – účinnou a bez vedlejších efektů, ale navíc je prospěšný mnoha dalším biologickým funkcím.

Jaký je vztah mezi akupunkturou, podobnými metodami a MSDetoxem?

Jedná se o přímou souvislost. Tradiční čínská medicína je nyní velmi ceněna a přijímána, i v zemích jako je Španělsko a jde ruku v ruce s technologickým pokrokem ve vědě, jak elektronice, tak lékařství. Toho všeho bylo dosaženo díky boji, práci a úsilí profesionálů na poli alternativní medicíny a jejich vytrvalosti. Na základě porozumění fundamentálních pravidel, dle nichž se řídí komplexní fungování tradiční čínské medicíny, si uvědomíme jednoduchost a prostou logiku fungování našeho těla.
Existují energetické kanály, jež nazýváme „meridiány“, a ty přenášejí energii, která vyživuje orgány, vnitřnosti a další části těla. Je známo, že když se některý z kanálů ucpe, stojíme před problémem souvisejícím s tou částí těla, již tento kanál energeticky vyživuje.
MSDetox pracuje s těmito energetickými kanály, činí je vodivějšími než zbytek organismu a skrze ně se přenášejí účinky elektrolytického proudu, na němž stojí princip MSDetoxu.

Co se přihodí, když se některý z kanálů ucpe nebo je oslaben?

Velká moudrost našeho organismu vytvořila systém obrany, aby tlumila zmíněné okolnosti. Spočívá to v tom, že když některý orgán onemocní a vyžaduje více energie, než mu může daný meridián poskytnout, ostatní se snaží ho zastoupit, samozřejmě v závislosti na blízkosti k danému orgánu.
Přestože jsou všechny meridiány propojené, je důležité si uvědomit, že toto okolí, o němž hovoříme, logicky zásobují energií ty meridiány či úseky, které jsou nejblíže. Tyto blízké meridiány nazýváme „meridián partner“, „meridián matka“ a „meridián babička“. Tato „příbuzenská jména“ jsou odvozena od specifického poslání každého z nich, které plní v souvislosti s ostatními meridiány. Partner podporuje a doplňuje, matka stimuluje, babička uklidňuje a utišuje.
Tak, když některý meridián potřebuje hodně stimulace, dožaduje se matky. V některých případech může zasáhnout i partner. Jindy se zase matka může cítit vyčerpaná z toho, jak mnoho dává svému dítěti, a v tom případě musí zasáhnout babička, dítě uklidnit a zároveň stimulovat jeho matku, aby se opět zotavila.

Může tento systém podpory užívaný meridiány přinést nějaké riziko?

V celém tomto systému dávání a odebírání je třeba mít hodně citu, aby snahou zharmonizovat jedno, neztratilo rovnováhu druhé. MSDetox lékařky Mary Staggs se v tomto případě stává zásadním nástrojem, umocňovatelem léčby spolu s akupunkturou.
Jednou z klíčových rolí MSDetoxu je elektrolytickou procedurou dodat velké množství energie všem meridiánům, aby body, kde mají tendenci se zatarasit, mohly přijmout vše, co potřebují, aniž by to požadovaly po sousedních meridiánech. Takto zamezíme tomu, aby se oslabily a vymáhaly pomoc od ostatních meridiánů.

Co si myslíte o pomluvách odpůrců této detoxikační metody?

V těchto inovačních metodách může polemika vždy posloužit. Všechny alternativní léčebné postupy vzbuzují podezíravost, jež může vnést pochybnosti i mezi ty, kteří se danou metodu snaží uvést na trh. Ti pak dojdou k závěru, že opatrnost a rozvaha jsou důležitými faktory.
A zcela právem byla tato obezřetnost vždy hlavním protagonistou při našem pohroužení se do tržní nabídky tohoto světa, kde ekonomický faktor může přilákat mnohé prospěcháře, kteří necítí, ani nerozumí velkému závazku, jenž předpokládá odevzdání se a snahu dosáhnout výsledků a ne pouze zisku.

Co odlišuje laboratoře Marry Staggs od těchto oportunistů?

Pouze vytrvalost, odevzdání se, úsilí a opravdová oddanost léčení odlišuje těch několik málo od zbytku trhovců, kteří vyzbrojeni slovíčkařením a rétorickým mámením přesvědčují napravo nalevo, aby hromadili více a více v záplavě nekontrolovatelného a neužitečného konzumu. Proto mě velice překvapilo, když jsem poznal dráhu, odevzdanost věci a profesionalitu lékařky Mary Staggs a jejího týmu.
Její neustálé cestování po celém světě a její dřina a touha studovat, poznávat, zlepšovat se, rozšiřovat a ověřovat dosažené výsledky, přitáhlo mou pozornost a jsem vděčný, že jsem si vybral právě její metodu v celé škále možností existujících na trhu. Bylo by lepší říci, že mým štěstím nebylo to, že jsem si vybral její metodu, ale že jsem byl vybrán a přijat lidmi, kteří ji reprezentují a s úsilím a profesionalitou zaštiťují. Neboť to je to, co nás žene kupředu – že více dbáme na zdokonalování produktu, než na to, co již je hotové.

A jak se čtenáři dozví o profesionalitě a spolehlivosti přístroje?

MSDetox disponuje například: lékařským certifikátem třídy II A, uznáním EU, která má velmi přísná kritéria a požadavky, jež celé roky plníme (snažíme se dosáhnout certifikace a uznání i v jiných zemích, například v Koreji). Přístroj má navíc nejrůznější akademické certifikáty a byla o něm napsána doktorská práce, díky níž obdržel cenu el Premio de Oro de la Excelencia.

Byl jste to vy, který provedl výzkum v rámci svého doktorátu?

Ano. Stejně jako jsem se stal částí velkého týmu, který tvoří laboratoře Mary Staggs, abych ukotvil svou dlouholetou zkušenost v oblasti alternativní medicíny, v níž jsem již získal pět doktorátů a další uznání (viz. www.saludnaturista.es/EQUIPO/fundador.htm).

V čem spočívají základní principy přístroje MSDetox?

Léčebné účinky této metody jsem shrnul v následující prezentaci, již jsem vytvořil pro všechny kolegy-profesionály v oblasti zdraví, kteří jsou zaangažováni v této práci a ve snaze po pokrocích:

Je tomu již mnoho let, co byla metoda Mary Staggs Detox uvedena našimi laboratořemi na evropský trh. Její dlouhé setrvání na trhu, stejně jako pokračující výzkumy ji odměnily nejdůležitějším akademickým oceněním el Premio de Oro de la Excelencia, mezi mnoha dalšími. Na akademické půdě také vyvrcholily teoreticko-empirické studie doktorátem na Otevřené univerzitě věd na Floridě.
Náš tým se snaží ze všech sil, aby se účinná metoda Mary Staggs Detox dostala až k vám, abyste ji mohli vyzkoušet a zahrnout do svých léčebných technik. Můžeme vám doporučit specialisty, kteří poskytují léčebné kúry ve svých ordinacích nebo můžeme přístroj doručit přímo vám a poskytovat vám poradenské služby ohledně jeho užívání a údržby. A vše s zárukou doktora věd v oboru elektrolytických terapií metody Mary Staggs Detox, univerzitního profesora a nositele řady akademických titulů a ocenění Dr. SC. Julián Péreze (více informací na www.saludnaturista.es, menu: Equipo/tým, submenu: Presidente y Fundador/prezident a zakladatel).
Nabízíme vám za těch nejlepších podmínek originální přístroj Mary Staggs Detox, abyste se vyhnuli imitacím, které mohou mít vedlejší účinky, abyste nepřišli o dobré služby, kterých je zapotřebí.
Doufáme, že naplníme vaše největší očekávání a požadavky a zajistíme vám ty nejlepší služby za zvláštní ceny, které nepřekročí 600 Euro za kompletní výbavu.
V očekávání vašich zpráv, váš
Julián Peréz Gutiérrez
Prezident Salud Naturista Decoyin
a zmocněnec laboratoří Mary Staggs, S.L.

P.S.: Máme k dispozici ubytování v našem centru, pokud nejste z Madridu a chcete se zúčastnit intenzivních kurzů (skupinových či pro jednotlivce) metody Mary Staggs Detox či jiných našich lekcí, za něž můžete obdržet univerzitní akreditaci, diplom či potvrzení o profesní praxi.

V jakých oblastech MSDetox působí?

Je důležité porozumět komplexnosti metody MSDetox, a pozici, kterou zastává v rámci elektrolytických léčebných systémů, a zároveň její prospěšnosti v oblasti energetizace meridiánů, krve a tělních tekutin vůbec.
MSDetox má výtečné výsledky co se týče zdraví lidí včetně malých dětí, ale i zvířat.

Proč je krev tak důležitá pro naše zdraví?

Je třeba chápat, že tím, co jíme, vytváříme naši krev, lymfu a všechny organické tekutiny, jež mají na starosti výživu na buněčné úrovni. Když budeme krev udržovat čistou, podpoříme tím její správné fungování a reprodukci.
Také je zapotřebí porozumět tomu, že všechny naše tekutiny jsou ovlivněny našimi emocemi a stejně silně jak ovlivňují naše tekutiny, ovlivňují ty naši psychiku a přístup k životu. Pro naše zdraví není důležité pouze hlídat to, co dýcháme a jíme ústy, ale také to, co konzumujeme našimi emocemi.

Chcete tím říci, že náš duševní a fyzický stav souvisí také s naší výživou a zdravotním stavem našich orgánů a vnitřností?

Každý náš orgán kromě své fyziologické funkce, kterou již známe, má podle tradiční čínské medicíny ještě další dimenze – smyslovou, emocionální, mentální, sociální, ideologickou a duchovní.
A tak třeba, když chcete změnit něčí „špatný charakter“, je nutné zamezit přístupu toxinů do jeho jater. Ale rovněž je zapotřebí napravit konkrétní psychologické okolnosti, jimiž „vyživujeme“ naše emoce. A v tom spočívá i práce terapeuta, který chce opravdu nabídnout definitivní výsledky svým pacientům. Nestačí pouze doporučit zlepšení výživy a užívání přístroje MSDetox. Rovněž je nutné učinit kroky k harmonizaci psychologických souvislostí, které problém zplodily, a nadále na nich pracovat, pokud se nesrovnaly.

Jaké poslání má v tomto aspektu MSDetox?

Zlepšit stav krve a energetizovat organismus. Ten je třeba nadále udržovat čistý zdravou stravou a emocionální vyrovnaností. To je nejinteligentnější a nejpřirozenější způsob, jak dosáhnout definitivních výsledků na všech úrovních lidského bytí: fyzické, energetické, emocionální a mentální.
Nepokoušíme se nikoho přesvědčit, že MSDetox je univerzální lék na všechno. Jistotu máme v tom, že je to metoda velmi účinná, pokud ji dokážeme kombinovat s dalšími prostředky potřebnými pro daného pacienta.

Mluvíte o emocionálním stavu člověka. Může MSDetox také zlepšit psychickou stránku?

Z tradiční čínské medicíny víme, že každý orgán souvisí s určitou emocí. Když energeticky podpoříme daný meridián a prvek, rovněž tím podporujeme emoci, která s ním souvisí. V čínské medicíně jsou vztahy následující:
Srdce – veselost, smutek, city
Tenké střevo – přizpůsobivost, melancholie
Žaludek – špatné „zažívání“ různých situací, kritika, chamtivost
Slinivka, slezina – úzkost, závist
Plíce – starosti, hněv
Tlusté střevo – lhostejnost
Ledviny – obavy
Močový měchýř – důvěra
Játra – vznětlivost, trudnomyslnost, úzkost, pochyby, stres
Žlučník – rozhodnost, odvaha či zbabělost

Jak tedy přistupovat k těmto informacím, aby nám mohly prospívat?

V laboratořích Mary Staggs pracují odborníci z různých oborů alternativní medicíny, tak aby pacienti i profesionálové v oblasti zdraví měli k dispozici ty informace, které vyžadují, tak aby mohli co nejlépe plnit své poslání. Není to pouze otázka prodeje zboží, ale nabídka kvality. Již víme, že v oblasti zdraví existují stupňující se projevy, jejichž přehlížení může přerůst ve velké zdravotní problémy, jak v dané záležitosti, tak v souvislostech, jak v daném orgánů, tak v jeho okolí.

Jaké jsou tyto stupňující se symptomy?

Stupně projevu somatických příznaků mají tento vzrůstající sled: fyzická únava → ztráty paměti → špatná komunikace (člověk mluví buď moc nebo málo) → nedostatek vůle a sebedisciplíny → neklid, úzkost nebo deprese → fyzické projevy → celkově neopodstatněný smutek → strachy a traumata a vystavování se jim → přemíra starostí → nepravidelná cirkulace → nestabilní chování nebo špatné sebehodnocení → závislost na lidech nebo zlozvycích (drogy, alkohol, sex, jídlo, atd.) → negativismus (nespokojenost nebo neustálé stěžování si) → roztrpčení (zloba nebo podrážděnost) → konflikty s rodinou nebo/a okolím. První symptom, který nás upozorňuje na naše chyby, je únava, jak fyzická, tak mentální. Ta ústí ve vyčerpanost a slabost, stupňující se ztrátu jasného myšlení a chování a sklon ke stěžování si.
Následujícím krokem jsou fyzická slabost a bolesti, pocity smutku, ztráta sebedůvěry, zapomínání, vzdor a umíněnost, fixace na nepodstatné problémy, ztráta soudnosti a zanedbávání toho podstatného.
Dále se mění kvalita krve, zeslábnou červené i bílé krvinky, objeví se kyselost a změna krevního tlaku, anémie a kožní problémy. Tyto symptomy jsou velmi často provázeny nervozitou, podrážděností, depresí, obavami a obecně ztrátou směřování života.

A co se stane, když se kvalita krve stále zhoršuje?

Pokud je tomu tak a daný člověk nekoriguje styl svého emocionálního života, své stravování, nepečuje o sebe a nehlídá se, objeví se zloba, netrpělivost, intolerance, frustrace, dokonce může dojít i k iluzornímu myšlení a mínění a jiným poruchám psychické rovnováhy, které nakonec zasáhnout a ovlivňují i okolí pacienta.
Proto jsou důležité adekvátní prostředky k nápravě zdraví. Je to záležitost, která se může stát každému z nás, stejně jako můžeme být trápeni někým, jehož zdraví je v ohrožení.

Čili dobrá péče a detoxikace mohou pomoci jak tomu, kdo to potřebuje, tak zbytku jeho rodiny?

Ano. Navíc lidé věnují stále více pozornosti léčebným přístrojům a „pomocníkům“, které mohou využít, kdykoliv je potřebují. Proto laboratoře Mary Staggs vyvinuly aparát nejen pro profesionály, ale také pro každého, komu záleží na svém zdraví i svých blízkých.

Jak přišla k životu tato inovace laboratoří Mary Staggs?

Prvním nutným krokem bylo úsilí nabídnout přijatelné náklady pro rozpočet jednotlivce nebo rodiny, aniž by se to odrazilo na kvalitě a profesionalitě přístroje.
Druhý krok spočívá v důrazu na nabídnutí dostatečných informací, aby bylo možno uspokojit všechny – od jednotlivce až po erudovaného terapeuta. Z toho důvodu byly prováděny výzkumy, jejichž výsledek je shrnut v rigorózní studii (doktorské práci) a k níž byli přizváni univerzitní pracovníci, kteří se zúčastnili specializovaných kurzů metody MSDetox. Dále se připravuje kniha, která vyjde v několika jazycích. To vše proto, že pro laboratoře Mary Staggs jsou důležité výsledky a ne hospodářské zisky.

Jaké jsou další projekty laboratoří Mary Staggs?

Stále se pokračuje s výzkumy a studiemi, které zdokonalí již dosažené výsledky, a hledají se stále nové prostředky, které by co nejvědečtěji dokázaly dané účinky.

Co nám můžete říci ohledně polemiky o efektu detoxikace pomocí MSDetox?

Existuje obrovská polemika o účincích očisty organismu, ať již pomocí MSDetox či jiných metod. Mnozí z nás prováděli analýzy vody ve vaničce během aplikace. Hledali jsme toxické a odpadní látky těla, které bychom rádi potvrdili. Již víme, že kůže je dalším orgánem, který vyměšuje škodliviny, pokud jsou ledviny a játra přesyceny. Je tedy logické, že pokud umocníme tuto metody očisty organismu (kůže), můžeme dosáhnout dobrých výsledků.
Pod mikroskopem dále analyzujeme částice z vody po detoxikační kúře s všímáme si patrností, které se zdají být schované v nezvyklých tvarech. Je nutné si být vědom toho, že ve vodě vaničky přístroje MSDetox je neustále elektrolytický proud, který je schopný rozbít či proměnit jakoukoliv molekulu nebo látku, jež se v ní nachází. Laboratoře Mary Staggs nyní zkoumají, jaké má elektrolýza účinky na různé toxiny, odpadní a jiné nežádoucí látky, které se hromadí v organismu, aby se zjistilo, v co nebo jak se transformují, ať již jednotlivě nebo ve vzájemných kombinacích. Je to jediný způsob, jak vědecky dokázat to, co již empiricky zjistili terapeuti díky svým pozorováním.

Jaké jsou další možnosti tohoto typu detoxikace, v čem mají opodstatnění? V čem pomáhá MSDetox?

Organismus používá systém energetické aktivace k vyživování a detoxikaci každé buňky. Tato metoda je založena na ionizaci bioelektrolytů organismu a tím umožňuje bioelektrolýzu, která funguje, jako když dáte do motoru nabitou baterii. Stejně tak pomůže organismu nastartovat jeho metabolismus.
Proces elektrolýzy, který probíhá v detoxikační vaničce MSDetoxu je 50x intenzivnější. To, co organismu pomáhá, je, že jeho vlivem tělo dobíjí své baterie tak, aby každá buňka měla příležitost „nastartovat se“ a fungovat.
Touto „pře-stimulací“ má tělo možnost akcelerovat své procesy metabolické (výživu) a katabolické (detoxikace). Bylo vypozorováno, že působí ještě tři dny po vykonané terapii.

Množství látek ve vodě přístroje MSDetox je výsledkem tohoto procesu?

Kdybych měl odpovědět na základě zkušenosti, je jediná možná odpověď ano. Ale z hlediska čistě vědeckého je zapotřebí výzkumů, které právě provádíme a ukazatelů, jež to potvrdí.

V čem tedy spočívají tyto výzkumy a ukazatele?

To je jedna z dalších výzev laboratoří Mary Staggs – ověřit výzkumy a na základě nich zlepšit efektivitu a výsledky MSDetoxu. Výzkumy spočívají v tom, že se nejprve udělá jedno sezení tzv. na prázdno, aniž by do vaničky člověk vložil ruce či nohy, poté se zanalyzují látky obsažené ve vodě. Poté se udělá další procedura na prázdno, ale do vody se přidají organické elementy (např. cholesterol, kyselina močová, atd.), které chceme studovat a pozorovat, v co se proměňují, či jak se proměňují, když jsou vystaveny elektrolytickému proudu.
Po kompletní třicetiminutové proceduře se dělají srovnávací analýzy.
Tyto studie se dělají tak, že se do vody přidají různé organické prvky, ať již v kombinacích či samostatně a sledují se možné reakce, jak látek jednotlivě, tak v daných směsích, tak aby se zjistili vzájemné vztahy daných prvků během elektrolýzy.
To vše se poté srovnává s rozborem látek obsažených ve vodě po kúrách u různých pacientů s různými zdravotními problémy. Na základě těchto analýz se dělají klasifikace.
K této náročné práci a pokusům je zapotřebí specialistů v oblasti mikrobiologie se zázemím kvalitních laboratoří a s dostatečnou prestiží, aby bylo možné s dostatečnou věrohodností vědecky dokázat to, co je z hlediska zkušenosti již zjevné.

Julián Peréz Gutiérrez je prezidentem organizace Salud Naturista (www.saludnaturista.es) a svůj doktorát obhájil v oboru elektrolytických terapií.

Home > Rozhovor s Dr.SC.Gutiérrezem
Mary Staggs